THE IRISES PROJECT GALLERY PARTNER CONTACTS SURVEYS FINAL REPORT

THE CHILD CENTRE -Ružomberok, Slovakia


The Child Centre is the first Slovak civic association for help children in substitute family care, founded in 1990 in Ružomberok by citizens sharing a common objective – to help handicapped children. 


It is the oldest voluntary organization of this kind in Slovakia. The idea of foundation of this organization resulted from the need for more consistent defence of children’s rights and was a step forward of a then existing group of volunteers, who have organized different sport and tourist events for children in the framework of a comprehensive education of children reliant on substitute care since the year 1980. Since the year 1990, the main objective of the Child Centre has shaped up. 


The national activities of this organization were aimed at children and young people reliant on substitute care, i.e. children and young people who cannot be grown up by their own biological family for different reasons. To other categories, in particular to handicapped children, the volunteers from DC provide help within the scope of their free capacity. The Child Centre helps children and young people reliant on substitute care in a number of ways and its commitment can be designated as social and economic.President of The Children’s Centre is a founding member Paed Dr. Viktor Blaho. The Child Centre has many experience in various programs and projects such as Summer Camp Meetings, All-Slovak Winter and Summer Sport Events, Crisis Centre for Young People, Substitute Families etc.Collage_slovacchia_-_Copia


DETSKE' CENTRUM SLOVENSKO - Ruomberok, Slovakia


Detské centrum Slovensko - prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti, vznikla 28.11.1990 v Ružomberku, združením občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. 

Je najstaršou dobrovoľníckou organizáciou tohto druhu na Slovensku. Korene formovania kolektívu, ktorý neskôr založil Detské centrum siahajú až do roku 1979.

Myšlienka založenia tejto spoločnosti vyplynula z potreby dôslednejšej obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny dobrovoľníkov, ktorí od roku 1980 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové a turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú  starostlivosť. 

Hlavný cieľ Detského centra Slovensko sa od roku 1990 vyprofiloval. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou. Ostatným kategóriám, najmä zdravotne postihnutým deťom pomáhajú dobrovoľníci DC v rámci voľných kapacít. 

Angažovanosť Detského centra Slovensko pre pomoc deťom a mládeži, odkázaným na náhradnú starostlivosť sa pohybuje viacerými smermi a možno ju označiť za sociálnu a ekonomickú.

THE IRISES PROJECT
GALLERY
PARTNER
CONTACTS
SURVEYS FINAL REPORT
 CO-FUNDED BY


The Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union


             european_commission

 
Site Map