THE IRISES PROJECT GALLERY PARTNER CONTACTS SURVEYS FINAL REPORT

ПРОЕКТЪТ IRISES е двугодишен проект разработен от UISP Ciri Settimo Chivasso (Италия) с Европейски партньори: Фондация Кураж (България), Асоциация Спорт за всички (Румъния), Асоциация на хора израсли в домове за резидетнна грижа (Унгария), Детски център (Словакия), Група училища от Миранда до Корво (Португалия), Фрийдом Гейт (Гърция).


ЦЕЛИ

Главна цел на проекта IRISES e защита правата на деца в неравностойно положение от различен етнически произход, роми и не роми, които са лишени от родителска грижа, чрез обучение на професионалисти работещи в социални центрове и домове. Обучението се базира на обмен на добри практики. Проектът включва деца, настанени в центрове за резидентна грижа, които ще вземат участие в срещи и семинари организирани в рамките на проекта.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи на проекта са: повече от 70 професионалисти, които работят с деца в домове, социални центрове и/ или затвори; повече от 700 деца от ромски и не ромски произход в центрове за резидетна грижа на възраст между 10 и 18 години в райони с висока концентрация на население от ромски произход. Представители на заинтересованите страни са: НПО асоциации, които работят с деца, асоциации в защита правата на ромите и други асоциации, представители на местната администрация, образователни институции, министерства, държавни агенции за защита правата на децата, представители на медиите. Повече от 200 представители на различни заинтересовани страни ще вземат участие в прес конференции и дейности по разпостранение на резултатите. Не директни целеви групи са: обикновените граждани, които ще получат информация за проекта от медиите и рекламните материали и ще повишат своите знания относно проблемите свързани с нарушаване на правата на деца и малолетни в домове, резидентни центрове и затвори. 


THE IRISES PROJECT
GALLERY
PARTNER
CONTACTS
SURVEYS FINAL REPORT
 


CO-FUNDED BY


The Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Union
            
           european_commission


 
Site Map